Karta zákazníka


"Kartu zákazníka" obdrží zákazník po doručení kópie živnostenského listu,
alebo výpisu z OR. Zaregistrovaním automaticky získava zľavu 1 % :


Zľava sa zvyšuje po každom nákupe v priebehu roku podľa odberov nad :
160,- 1 000,- 3%
1 000,- 2 000,- 4%
2 000,- 3 300,- 5%
3 300,- 5 000,- 6%
5 000,- 8 300,- 7%
8 300,- viac 8%
v EUR bez DPH.


ZĽAVA PLATÍ NA NÁKUP POČAS CELÉHO ROKA.
Pri otváraní novej prevádzky, ako i dlhoročným partnerom s vyšším odberom, môže byť poskytnutá individuálna zľava.