Majiteľ tejto stránky a predávajúci je spoločnosť SVING GASTRO, spol. s r.o., Turbínová 1, 831 04 Bratislava 3, IČO: 31323375, DIČ: 2020430731, IČ DPH: SK2020430731, tl.l:00421 905 966 303, 00421 905 624 331, e.mail:svinggastro@svinggastro.sk www.svinggastro.sk Ozn.registra: OR OS Bratislava I, Oddiel:Sro.VI.4.2704/B.

Kupujúcim je právnická osoba. 

Cena tovaru je orientačná, stanovená spoločnosťou SVING GASTRO, spol. s r.o. Ceny uvedené pri každom tovare môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Spoločnosť SVING GASTRO, spol. s r.o. si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, alebo v dôsledku zmeny kurzu EUR/USD resp. EUR/CZK. Platná cena tovaru je vždy uvedená v "Ponuke" tovaru, alebo v "Potvrdení" objednávky.

Spôsoby platby na predajni: hotovosť, platobná katra.

Všetky ceny sú uvedené v EUR bez DPH a následne v EUR s DPH.