Comas & Partners

Spoločnosť Comas & Partners bola založená v roku 1991 a etablovala sa ako líder španielskeho pohostinského priemyslu. Historické spojenie s kovospracujúcim preimyslom pomohlo uplatniť vedomosti a odhodlanie stať sa výrocom príborov. Firma je definovaná stredozemným duchom a kultúrov usilovnej práce.

Hnacou silou firmy Comas sú inovácie a dizajn. Odhodlanie pokryť všetky potreby odvetvia viedlo k vytvoreniu troch značiek ktoré reagujú na rôzne spotrebiteľské potreby. CULTER, COMAS a LACASA sú tri značky, ktoré firme umožňujú uspokojiť potreby každého zákazníka.

Tímy najmodernejších barcelonských dizajnérov a najkreatívnejších inžinierov ako LÚCID Design Agency, Dizajn Estudio, Uli Marchsteinera a Christophe Mathieua pomáha vytvárať inovatívne produkty a značky.

OD roku 2016 firma pracuje s programami Masters v oblasti konceptualizácie a vývoja produktov s Elisavskou školou dizajnu a Barcelonskou univerzitou UB. S pomocou tímu firmy Comas sú budúci návrhári schopní navrhovať kolekcie príborov od nuly: prechod od analýzy trendov k výskumu materiálov až po konceptualizáciu výrobkov.

Navrhovanie budúcnosti kultúry príborov - silný záväzok spoločnosti Culter v oblasti inovácií priviedol firmu k novému scenáru, v ktorom kreativita, dizajn a inšpirácia pomáha rozvoju nových línii príborov. 

Vďaka in-house dizajnérskemu tímu a spolupráce so známymi dizajnérmi sa Culter stal referenciou pre dizajn, exkluzivitu a kvalitu na stoloch sveta.

Úspech vzniká čiastočne aj vďaka zapojeniu mladých talentovaných dizajnérov do inovačného programu firmy. Partnerstvo so školou dizajnu v Elisave bolo dychom čerstvého vzduchu, ktorý inšpiroval nové kolekcie spoločnosti Culter.

Kvalita, dizajn a inovácie - tajomstvo úspechu pre exkluzívnu, jedinečnú a neopakovateľnú príležitosť. Firma bola bol ocenená dôležitými cenami priemyselného dizajnu.

Comas - Culter - Španielsko - katalógy na stiahnutie